קחו חלק עם רבבות אלפי ישראל המשתתפים בקיבוץ הקדוש

אל תחמיצו הזדמנות מיוחדת זו!

אומן ראש השנה בצילו של הצדיק
הרה”ק רבי נחמן מברסלב זצוק”ל

אשר קודם הסתלקותו צווה והזהיר לעשות כרוז :
“שכל מי שמאמין בה’ יתברך שיבוא אצלי ראש השנה . – לא יחסר איש !

מה אומר לכם ? ! אין דבר גדול מזה , מלהיות אצלי על ראש השנה ”

“אמר שיכולים אז לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה אפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן”

ומי שהיה אצלי על ראש השנה ראוי לו לשמוח כל השנה

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.